Menighedsrådsmøder

Møderne afholdes normalt 1. torsdag i måneden.

Møderne afholdes i kirkens lokaler kl. 19.00

Formand

Ove Kloster, Ommosevej 2, Hodsager 

Tlf.: 97476068 / 20256068

Mail: ovekloster@mail.dk

 

Næstformand og kasserer

Alfred Kloster, Nørreholmvej 3, Hodsager  

Tlf.: 97476112 / 23936586

Mail: alfred.kloster@altiboxmail.dk

 

Sekretær og kontaktperson

Lissi Bertelsen, Østvænget 9, Hodsager 

Tlf.: 97476279

Mail: hodsagermr@gmail.com


Kirkeværge

Lars Bonde

Tlf.: 61763030

Mail: l.bonde@privat.dk

 

Menigt medllem

Jørgen Breinholt

Tlf.: 20136769

Mail: breinholt61@gmail.com

Gudstjenester i Hodsager

Arrangementer i Hodsager