Møderne afholdes i Hodsager Klubcenter

kl. 19.00: 1. torsdag i måneden.


Følg Hodsager kirke på Facebook


Menighedsrådsvalg i Hodsager

Ved menighedsrådsvalget i 2016 var det meget svært at få dannet et menighedsråd i Hodsager.

 

Det lykkedes dog, men således, at det nuværende menighedsråd kun er valgt  for en 2-årig periode. Disse 2 år er gået nu til efteråret.

 

Derfor vil vi gerne opfordre borgerne i Hodsager til allerede nu at begynde at snakke sammen om, hvem der kunne tænke sig at sidde i det nye menighedsråd.

 

Datoer for orienteringsmøde og valg vil blive bekendtgjort senere.

 

Med venlig hilsen

Hodsager menighedsråd.
Gudstjenester i Hodsager

Arrangementer i Hodsager