Gudstjenester i Hodsager

Arrangementer i Hodsager

Vi mangler besøgsvenner

Har du lyst til, at gøre en positiv forskel, og har du overskud og tid 1-2 eller 3 timer om ugen, så kan du glæde et medmenneske med et besøg. Det eneste der kræves af dig, er at du har lyst til, at lære et andet menneske at kende, og at være tilstede på hjemmets betingelser.

Yderligere oplysninger om Menighedsplejens Aflastnings- og Besøgstjenesten kan fås ved henvendelse til Ragna Kjær Nielsen, tlf. 97 47 24 83.

 

Julehjælp

Som tidligere omtalt har Menighedsplejen i år fået mulighed for at uddele julehjælp, da både Lions Club og Y’s Men’s Club har givet tilsagn om at donere penge til formålet. Ligeledes har menighedsrådene ydet et beløb.

Julehjælpen er beregnet på familier, der af en eller anden grund er i en vanskelig økonomisk situation. For at komme i betragtning til at modtage julehjælp skal man være bosiddende i Aulum, Hodsager, Feldborg eller Haderup. Der skal udfyldes et skema, som kan fås ved henvendelse til Ragna Kjær Nielsen, Aulum tlf. 9747 2483 eller Jens Peder Wolff, Haderup tlf. 9745 2036.

Hvis private ønsker at yde tilskud til julehjælpen kan der indsættes penge på menighedsplejens bankkonto: reg. 5959 kontonr. 1013731 eller ved henvendelse til ovennævnte.

Nærmere herom i dagspressen.

Menighedsplejen

 

 

 

 

 

Gudstjenester i Aulum

Arrangementer i Aulum